Zimbabwessa tehdään runsaasti hyväntekeväisyystyötä ja tarve tällaiselle avulle on suuri. Maassa tehtävään hyväntekeväisyystyöhön liittyy kuitenkin tiettyjä ominaispiirteitä, joihin tutustumme tässä artikkelissa. Hyväntekeväisyys Afrikassa on monin tavoin vaativaa, mutta se voi olla myös aivan erityisen antoisaa. Ehkäpä myös sinä voisit kantaa kortesi tähän tärkeään kekoon.

Työn tulee olla ei-poliittista

Zimbabwessa toimivien järjestöjen tulee luvata, että heidän toimintansa on ei-poliittista: tämä tarkoittaa sitä, että järjestöjen on luvattava, etteivät ne sekaannu maan politiikkaan. Maassa on nimittäin syytetty kansalaisjärjestöjä siitä, että ne olisivat sekaantuneet maan politiikkaan, minkä vuoksi järjestöjä on jopa lakkautettu. Maassa myös vaaditaan, että siellä toimivat järjestöt, niin avustus- kuin kansalaisjärjestötkin, rekisteröityvät uudelleen. Tämä vaaditaan, jotta ne saisivat luvan maassa toimimiseen.

AIDS-orpojen tukeminen on tärkeä osa Zimbabwessa tehtävää työtä

Eräs tyypillisimmistä avustuskohteista Zimbabwessa ovat AIDS-orvot. Heidän tukemisensa onkin alueella erityisen tärkeää. Esimerkiksi monen AIDS-orvon koulunkäyntiä tuetaan lahjoitusvaroin. Köyhyys leimaa monen zimbabwelaisen elämää ja jos lapsi jää orvoksi, on hänen vaikea päästä kouluun. Lisäksi Zimbabwessa koulutus on maan tulotasoon nähden kallista, sillä perheen tulee itse maksaa lapsen lukukausimaksut, kirjat, koulupuvut sekä opiskelutarvikkeet. Ellei perheellä ole käteistä, ei lapsi pääse kouluun. Maassa ei myöskään ole oppivelvollisuutta.

Suomalaiset ovat auttaneet esimerkiksi erilaisten kummiohjelmien kautta, mikä on ollut erityisen tehokasta toimintaa. Ilman mahdollisuutta käydä koulua, lapsen tulevaisuudennäkymät heikkenevät ja hän joutuu usein töihin jo nuoresta iästä lähtien. Hän saattaa joutua hankkimaan perheelle elannon ja osa työstä, kuten peltojen kuokkiminen, on fyysisesti raskasta. Monet lapset myös myyvät perheensä pelloilta saatuja vihanneksia torilla, huolehtivat kodista sekä nuoremmista sisaruksistaan sen sijaan, että he kävisivät koulussa.

Erityisen haavoittuvassa asemassa olevat tytöt

Jos rahaa on vain yhden lapsen koulutukseen, valitaan kouluun yleensä perheen poika. Tästä syystä erityisesti tyttöjen koulunkäynnin tukeminen on tärkeää. Orvot tytöt on maassa erityisen haavoittuvaisessa asemassa etenkin, koska maassa on käytössä morsiusraha eli lobola. Tämä raha maksetaan tyttöjen huoltajille siinä vaiheessa, kun tyttö menee naimisiin ja siirtyy asumaan uuteen perheeseensä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että tyttö myydään uuteen kotiin.