Tasapainoisen elämäntyylin tavoittelu on monen länsimaisen ihmisen tavoite numero yksi. Esimerkiksi Zimbabwen kaltaisissa köyhissä maissa monen arki on jatkuvaa selviytymiskamppailua. Suomessa suurimmalla osalla on riittävästi ruokaa ja kyse onkin lähinnä siitä, onko ruoka riittävän tasapainoista ja terveellistä tai koostuuko se liian voimakkaasti roskaruuasta ja muusta ravintoköyhästä ruuasta. Ruuan terveellisyys ja oikea määrä onkin yksi tasapainoisen elämäntyylin kulmakivistä.

Tasapainoinen ja terveellinen ruoka

Voidaan eittämättä sanoa, että tasapainoisen elämäntyylin yksi tärkeimmistä komponenteista on terveellinen ruoka, jota nautitaan riittävä määrä. Ruuasta ei tulisi saada liikaa energiaa omaan kulutukseen nähden ja sen pitäisi sisältää kaikki yksilön tarvitsemat vitamiinit ja muut ravintoaineet. Tällaisen ruokavalion koostaminen vaatii hieman vaivannäköä, mutta mahdotonta se ei suinkaan ole. Jos budjetti on tiukka, kannattaa pyrkiä suosimaan edullisia, mutta ravintorikkaita raaka-aineita, kuten punaisia linssejä.

Työn ja vapaa-ajan tasapaino

Jotta elämä olisi tasapainoista, tulisi työn ja vapaa-ajan olla tasapainossa kuin yingin ja yangin. Hektisessä elämänrytmissä työ haukkaa helposti liian ison osan ihmisen ajasta, jolloin vaarana on suoranainen työnarkomania ja burn out. Myös ihmissuhteet saattavat kärsiä tällaisessa tilanteessa. Olisi myös tärkeää, että jokaisella olisi vapaa-ajallaan mahdollisuus tehdä jotain itselle mielekästä ja että jokaisella olisi vapaa-aikanaan mahdollisuus palautua arjen kiireistä ja rasittavuudesta. Zimbabwessa tämä tavoite tuskin monenkaan kohdalla toteutuu, mutta Suomen kaltaisissa hyvinvointiyhteiskunnissa tämän tavoitteen pitäisi olla aivan itsestäänselvyys.

Unen ja aktiivisen ajan tasapaino

Myös unen ja ihmisen aktiivisen ajanjakson tulisi olla tasapainossa. Ihmisen pitäisi nukkua riittävän paljon riittävän laadukasta unta, jotta hän jaksaisi hereillä ollessaan olla aktiivinen ja osallistuva. Unihäiriöt ovat valitettavan yleisiä eikä unilääkkeillä hoideta unettomuuden perimmäisiä syitä, vaan ainoastaan unettomuuden oireita. Ihmisen pitäisi hereilläoloaikanaan ehtiä myös rentoutua ja nauttia elämästä, jottei koko päivä menisi erilaisten tehtävien parissa puurtamiseen.

Liikunnan ja levon tasapaino

Myös liikunnan ja levon tulisi olla tasapainossa, jotta elämä olisi mielekästä ja siinä vallitsisi tasapaino. Ihminen tarvitsee jonkin verran liikuntaa, mutta ylenmääräinen liikunta saattaa toisaalta aiheuttaa ongelmia ja ihmisellä tulisikin olla aikaa myös palautua liikuntasuoritusten jälkeen.